De gemeente Bergen zet het mes in de plannen voor nieuwe woningen.

Door vergrijzing en bevolkingskrimp moeten de nieuwbouwplannen van 125 huizen van tafel, aldus De Limburger.

Om te voldoen aan de regionale woonvisie die gemeenten in Noord-Limburg hebben opgesteld, moet Bergen 40 procent van de overtollige woningen schrappen.
Daarnaast wil de gemeente ruimte creëren voor het realiseren van maximaal veertig levensloopbestendige en energie neutrale woningen.
Ook hiervoor moeten bestaande nieuwbouwplannen wijken.

In eerste instantie gaat het college kijken naar woningbouwplannen die nog niet concreet zijn.
Het gemeentebestuur probeert daarmee zo min mogelijk mensen te duperen.