Verenigingen en organisaties in de gemeente Bergen kunnen voor 2020 in aanmerking komen voor subsidie. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk 1 oktober worden ingediend. In de subsidieregelingen is praktische informatie uitgewerkt, zoals welke activiteiten voor een bijdrage in aanmerking komen en hoe deze subsidie wordt berekend. De aanvraagformulieren 2020 zijn te downloaden via de website van de gemeente Bergen of telefonisch aan te vragen bij het Klant Contact Centrum: 0485-34 83 83.