Comité ’t Zwembad mót Bliêve heeft een verzoek van het gemeentebestuur van Horst aan de Maas om samen met het huidige zwembadpersoneel en ambtenaren een program van eisen op te stellen voor een nieuw zwembad in Horst afgewezen.

Dat zwembad zou gebouwd moeten worden in de Kasteelse Bossen en zou slechts beperkt mogelijkheden bieden voor recreatieve zwemmers.

B&W van Horst heeft op 12 september jl. toestemming gekregen van de gemeenteraad om dat program van eisen voor de aanbesteding van bouw en exploitatie van dat nieuwe zwembad aan commerciële marktpartijen – op te gaan stellen.

In een brief aan het college van B&W legt het comité uit waarom zij niet mee doen aan het opstellen van het program van eisen. Eerder heeft het comité wél deelgenomen aan een Denktank, waarin eveneens gesproken is over de eisen waaraan een zwembad zou moeten voldoen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een advies van de Denktank aan de gemeenteraad en aan B&W.

Zowel de inbreng van het comité in de Denktank als het uiteindelijke advies van de Denktank zijn door het college van B&W ter zijde gelegd. Overigens moest het comité het besluit van B&W daarover lezen in de krant.