Tagged: Gemeente Bergen

Verkeersveiligheid Vlammertsehof – Petrusstraat

Woensdagavond 17 oktober 2018 presenteerden Gemeente Bergen en adviesbureau Kragten enkele concept-plannen ter verbetering van de verkeersveiligheid bij enkele oversteekplaatsen van de Vlammertsehof – Petrusstraat in Nieuw Bergen. Voorzitter Piet ten Haaf van Dorpsraad Nieuw Bergen reageerde na afloop van deze vruchtbare bijeenkomst. Luister op maaslandradio.nl

Lees nieuwsbericht

Oude toren in Bergen is onveilig

Uit een inspectierapport blijkt dat de Romaanse toren in Bergen aan de Maas onveilig is en snel moet worden opgeknapt. Anders moet het kerkhof op slot, volgens De Limburger.
Volgens het college van B en W is een investering nodig van 30.000 euro om het rijksmonument, dat eigendom is van de gemeente, veilig te maken.

Lees nieuwsbericht

Natuurvriendelijke Maasoever

Deze en volgende maand wordt in de gemeente Bergen op enkele oevertrajecten langs de Maas de begroeiing tussen de bestorting verwijderd. Dit is voorbereidend werk voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever langs deze rivier.

Lees nieuwsbericht

Glasvezel buitengebied

Er zijn plannen om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van de gemeente Bergen. Voorwaarde is dat tenminste 50% van de inwoners zich hiervoor aanmeldt. Eind oktober vinden er informatiebijeenkomsten plaats in Well en Siebengewald.

Lees nieuwsbericht

Korting op aanschaf zonnepanelen

Vereniging Eigen Huis meldt dat de prijs van een compleet zonnepanelensysteem via haar Collectieve Inkoop Zonnepanelen gemiddeld 24% lager ligt dan de huidige marktprijs. Dit is het resultaat van de veiling voor zonnepanelenleveranciers die onlangs plaatsvond.

Lees nieuwsbericht

Tweejaarlijks gemeentelijk korenconcert

Het tweejaarlijks gemeentelijk korenconcert van de gemeente Bergen is in de avond van 13 Oktober in de parochiekerk van Afferden. Voor de organisatie tekent Gemengde Zangvereniging Laetitia uit Afferden.
Zeven koren uit de gemeente Bergen zullen van zich laten horen.

Lees nieuwsbericht

Siebengewaldseweg veiliger

Er zijn plannen om de oversteekplaatsen op de Siebengewaldseweg in Nieuw Bergen veiliger te maken. Woensdag 17 oktober vindt er om 20:00 uur een informatiebijeenkomst plaats in Maasduinen Staete waar de plannen worden toegelicht.

Lees nieuwsbericht

Hilarisch spinnenboekje: Herfstperikelen

Het meest hilarische spinnenboekje van deze herfst is uit. Het is geschreven en ontworpen door Melanie van den IJssel uit Bergen, en draagt de titel: Herfstperikelen. Dit kinderboek wordt ook graag door volwassenen gelezen.
Deze verhalenbundel is voorzien van prachtige, kleurrijke illustraties van de hand van Sonja Büchel. Hoofdpersoon Henny de Spin beleeft samen met zijn vrienden prachtige avonturen. Kijk voor meer informatie op www.uitgeverijgracieus.nl

Lees nieuwsbericht

Geen gemeenschappelijk plan MFA Afferden

Er komt geen gemeenschappelijk plan van de drie initiatiefnemers voor een nieuwe Multi Functionele Accommodatie in Afferden.
De Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden heeft laten weten niet met de andere planmakers om de tafel te willen gaan, en bij haar eigen plan voor de Alverman te blijven. De werkgroep heeft de gemeente Bergen gevraagd om nu snel de knoop door te hakken.

Lees nieuwsbericht