Als het aan gedeputeerde Mackus van de Provincie Limburg ligt, komt er voor geitenhouders toch weer een mogelijkheid om uit te breiden. Hij wil dit voorstel voorleggen aan Provinciale Staten. In de meeste Nederlandse provincies geldt nu een uitbreidingsverbod voor geitenhouderijen vanwege gezondheidsrisico’s.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen die binnen twee kilometer van een geitenhouderij wonen, meer kans hebben op een longontsteking.