De plannen om van het Veerhuis in Aijen een gemeenschapshuis te maken gaan vooralsnog niet door. De initiatiefnemer heeft zich teruggetrokken omdat de gemeente niet voor de gestelde deadline van 1 juli een besluit heeft genomen over haar medewerking. In de plannen zou het café-gedeelte verdwijnen, maar de zaal blijven bestaan voor evenementen. Eerder was sprake van een mogelijke verhuizing van Biljartvereniging ’t Topke naar het Veerhuis. In dat geval zou de zaal niet meer beschikbaar zijn voor festiviteiten.