Het gaat niet goed met het toerisme in de gemeente Bergen, één van de belangrijkste speerpunten van het gemeentelijk beleid.

Het aantal toeristen dat overnacht in de gemeente is al jaren minder dan verwacht.
Daardoor vallen de inkomsten uit de toeristenbelasting zwaar tegen.

In plaats van 433.000 euro werd er in 2016 slechts 307.000 euro geïnd, ruim 125.000 euro minder dan waarop gerekend was.
De gemeente Bergen dacht door strengere controles 50.000 euro per jaar meer aan toeristenbelasting op te halen, maar in praktijk blijkt dat niet haalbaar.

Ook wordt het aantal toeristen dat een overnachting boekt al jaren veel te hoog ingeschat in de begroting.
Het aantal verblijfsrecreanten in de gemeente Bergen liep afgelopen jaar terug ten opzichte van 2015.

De gemeente wil in overleg met recreatieondernemers bekijken of het mogelijk is om de negatieve tendens te doorbreken.