De raad van de gemeente Bergen vergadert vanavond weer.

Op de agenda staat onder meer een motie van de VVD over de toren in winkelcentrum Mosaïque.
In de motie roept de VVD-fractie het college op om in het belang van de ontwikkeling van Mosaïque te bekijken op welke manier de toren kan worden bestemd voor zowel horeca als een slijterij.
Uitgangspunt is dat de hoofdbestemming van de toren horeca blijft en ondergeschikt hieraan een slijterij wordt toegestaan.

Daarnaast wordt in de motie de eigenaar van de toren opgeroepen om middels een positieve insteek een en ander vorm te geven, eveneens in het belang van de ontwikkeling van Mosaïque.