Op Kerstavond, zondag 24 december, hebben twee huidige raadsleden van de Bergense politieke partij KERN bekendgemaakt dat zij uit de fractie zijn gestapt. Het zijn Rolf Krijnen, voormalig fractievoorzitter van KERN, en Peter Loermans. Een verschil van inzicht over ambities en denkbeelden tussen enkele leden en de huidige fractievoorzitter Frans Camps zou de aanleiding zijn geweest.

Camps werd in september dit jaar aangewezen als opvolger van Rolf Krijnen, die vier jaar lang de fractie van KERN aanvoerde. Tijdens een fractievergadering begin december, stelde Camps voor om Rolf Krijnen niet meer op een verkiesbare plaats van de kieslijst te zetten, omdat dit volgens Camps wel eens verlies aan stemmen zou kunnen opleveren. Daarnaast zou Camps de ambitie hebben uitgesproken om zich na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar, beschikbaar te stellen als kandidaat-wethouder voor de gemeente Bergen, zo is te lezen in een persverklaring van de twee dissidenten.

Aan het bestuur van KERN is gevraagd om maatregelen te treffen om de fractie weer als één geheel te kunnen laten functioneren. Maar vóór het door Krijnen geëist ultimatum kwam het bestuur niet met een reactie. Rolf Krijnen en Peter Loermans besloten daarop om KERN Bergen te verlaten.

Fractievoorzitter Camps van KERN Bergen kon nog niet reageren op deze ontwikkeling. Hij bleek officieel niet op de hoogte te zijn gesteld.