De gemeente Venlo gaat vandaag extra controleren op de overlast van honden. Hondenpoep voert al jaren de lijst met grootste ergenissen van burgers aan.

De gemeente gaat er strenger op toezien dat honden binnen de bebouwde kom aan de lijn worden uitgelaten, en dat de hondenpoep wordt opgeruimd.

Wordt dit niet gedaan, dan is de eigenaar in overtreding. Daarvoor gelden fikse boetes.

90 euro voor een hond niet aangelijnd uitlaten.
Bij een speeltuin is deze boete zelfs 140 euro.
Deze bedragen gelden ook voor het niet opruimen van hondenpoep.