Manpower gaat samen met Gemeente Venlo en het werkgeversservicepunt Noord Limburg, vanaf deze maand statushouders begeleiden in hun zoektocht naar werk.

Minimaal 30 van hen krijgen een baan of opleiding in de regio.
Hiermee wordt de bestaande bemiddelingsaanpak in de regio Venlo voor statushouders verder geïntensiveerd.

Kandidaten worden klaargestoomd voor de Nederlandse arbeidsmarkt of het onderwijs, door middel van een intensief coachingstraject.

De opgedane kennis en ervaring in het land van herkomst, gecombineerd met de wensen van de kandidaat, zijn hierbij het uitgangspunt.

Het project is verbonden aan Talent in Bedrijf.
Dat is een programma van het Regionaal Investeringsfonds waarbij het ministerie van onderwijs, de provincie Limburg en de arbeidsmarktregio’s Noord- en Midden-Limburg betrokken zijn.