Op dinsdag 26 september aanstaande is in het gemeentehuis van Venray een inloopavond over de Visie Veehouderij.

Voor de zomer heeft een grote groep Venrayse boeren, burgers en ondernemers samen met de gemeente gesproken over de plaats van de veehouderij in de gemeente Venray.
Enkele conclusies uit die bijeenkomsten zijn: de veehouderij hoort bij Venray.
Er is draagvlak voor de veehouderij, als die minder overlast geeft, en als nieuwe overlast wordt voorkomen.

Belangrijk is dat er een basiskwaliteit van de woon- en leefomgeving gaat gelden waarbij in een aantal gebieden een verbetering gaat plaatsvinden.
Dat betekent ook dat de bedrijven minder dicht bij de dorpen horen te liggen.
Maar ook het stimuleren van ondernemers om hun oude stallen aan te pakken.

De resultaten van de bijeenkomsten worden verwerkt in een visie.
Tijdens de inloopavond op 26 september worden die resultaten gedeeld.
Belangstellenden zijn harte welkom. Dinsdagavond 26 september, om 19:30 uur in het gemeentehuis van Venray.

Hierna stellen burgemeester en wethouders de Visie Veehouderij vast.
Deze ligt aansluitend ter inzage voor de formele procedure.