De ambulancezorg in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar wordt per 1 augustus aanstaande verbeterd. Er vindt een herschikking plaats van de bestaande capaciteit. Door andere samenwerking van de Regionale Ambulance Voorzieningen in Limburg-Noord, Brabant-Noord en Gelderland-Zuid komt er meer ambulancecapaciteit beschikbaar.

Vanaf 1 augustus wordt de inzetbare capaciteit van de drie Regionale Ambulance Voorzieningen anders ingedeeld om de prestaties te verhogen. Omdat er door de zorgverzekeraars extra middelen beschikbaar zijn gesteld is er meer ambulancecapaciteit in de regio beschikbaar.

De landelijke norm dat 95% van de ambulances in spoedgevallen binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn, werd in het verzorgingsgebied niet gehaald. Daarom financierde de AmbulanceZorg Limburg-Noord op eigen initiatief en uit eigen middelen sinds 2014 een proef in Gennep met een extra ambulance tussen 9 uur ’s morgens en 18 uur ’s avonds. Dit om de prestaties te verbeteren.

 

Deze proef van AmbulanceZorg Limburg-Noord stopt per 1 augustus. De ambulance die nu nog in Gennep staat, wordt verplaatst naar de gemeente Bergen om van daaruit overdag te worden ingezet in de regio. Daar staan dan twee ambulances, waarvan één 24 uur per dag en één overdag.

 

In de Gelderse gemeente Berg en Dal is overdag een ambulance beschikbaar die ook in het gebied van de kop van Limburg kan worden ingezet. In het Brabantse dorp Haps is de capaciteit in de avonduren vergroot door de inzet van een tweede ambulance. Zowel de Gelderse als de Brabantse ambulancedienst leveren ambulancezorg in de kop van Noord-Limburg, in samenwerking met de AmbulanceZorg Limburg-Noord. De inzet van ambulances wordt gecoördineerd door de betreffende meldkamers. Bij een spoedmelding wordt altijd de dichtstbijzijnde ambulance aangestuurd.

De wijzigingen moeten ertoe leiden dat de prestaties in de kop van Noord-Limburg verbeteren. Ook moeten deze maatregelen ertoe leiden dat de ambulancezorg in heel Noord- en Midden-Limburg verbetert. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt om de prestaties voortdurend te monitoren, en extra mensen en middelen beschikbaar te stellen waar nodig. Hiertoe worden momenteel extra mensen opgeleid.

Gefaseerd zal de dienstverlening in het hele verzorgingsgebied van Limburg-Noord worden uitgebreid in dit, en volgend jaar, zo bericht Ambulancezorg Limburg-Noord vandaag.