Waterschap Limburg stelt met ingang van aanstaande maandag 18 juni vanaf 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en Midden-Limburg om akkers en weilanden te beregenen. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is, en uiterlijk tot 1 oktober 2018.

Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer. Er gelden uitzonderingen op het verbod.