De politieke partijen in de Venrayse gemeenteraad vinden het onacceptabel dat de voorgenomen verdubbeling van de spoorlijn bij Venray mogelijk niet doorgaat.

Burgemeester en wethouders zijn opgeroepen om hier wat aan te doen.
Dat bericht Omroep Venray.

Door tegenvallers komt de Provincie Limburg veertien miljoen euro tekort, voor opwaardering van de Maaslijn.
Dat is de treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen.

Besloten werd een streep te zetten door twee beoogde treinstations in Midden-Limburg.
Ook stelde het provinciebestuur voor om het station in Grubbenvorst niet te realiseren.

Nu blijkt ook het gedeeltelijk schrappen van het dubbelspoor bij Venray deel uit te maken van de bezuinigingen.

De Venrayse gemeenteraad vindt het van cruciaal belang dat verdubbeling van de Maaslijn er komt.
Als dat niet kan heeft dat gevolgen voor de Venrayse ambitie, om op termijn een intercity op het traject te laten rijden.

De voltallige Venrayse gemeenteraad vindt dat het gemeentebestuur actie moet ondernemen om het tij te keren.