Waterschap Peel en Maasvallei gaat in 2017 en 2018 de Maasdijk ter hoogte van Afferden verbreden en verhogen.

De huidige dijk biedt nu bescherming tegen overstroming van een keer in de 50 jaar.
Na de versterkingsoperatie wordt dat een keer in de 250 jaar.

Bij Hengeland wil het Waterschap de huidige half verharde weg die achter hotel De Papenberg en tuincentrum Verheijen loopt, vervangen door een nieuwe dijk van klei.
De nieuwe weg die daarbovenop komt, ligt 30 centimeter tot 1 meter hoger.
Ter hoogte van het dorp Afferden vormt de provincialeweg N271 de beschermer tegen de Maas als die buiten de oevers treedt.
Deze dijk is volgens het Waterschap niet stabiel genoeg en wordt daarom versterkt.

Deze maand neemt het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei een besluit over de plannen voor de dijkversterking.
Hierna ligt het plan 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.
Daarna wordt het projectplan definitief vastgesteld.