Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen willen het voorgestelde beleid voor subsidies op het gebied van sport, amateurkunst en belangenorganisaties veranderen.

Zij vinden dat deze subsidies beter moeten aansluiten bij bevolkingsontwikkelingen, waarmee lokale verenigingen en stichtingen geconfronteerd worden.

Vernieuwing zit onder meer in het subsidiëren van seniorenleden (65 plus), en dus niet alleen de jeugdleden.
Daarnaast wordt het stimuleren van innovatie steeds belangrijker.

Met deze nieuwe plannen hoopt de gemeente Bergen inwoners, verenigingen en stichtingen uit te dagen om anders te kijken naar hun ledenbestand, en het activiteitenaanbod.

Initiatieven die vernieuwend zijn en ten goede komen aan de promotie van de gemeente Bergen of het welzijn van inwoners, kunnen een aanvraag doen voor een incidentele subsidie.

Aanstaande maandag 10 april staat dit voorstel op de agenda van de Bergense raadsommissie Samenleving.