De gemeenteraad van Bergen vergadert aanstaande maandagavond in het gemeentehuis. Centraal staat het voorstel tot aanbeveling voor de herbenoeming van burgemeester Pelzer.

Direct na opening van de vergadering zal de voorzitter de deuren laten sluiten. Over het voorstel tot herbenoeming wordt in beslotenheid vergaderd.

Daarna worden de deuren weer geopend en zal de voorzitter van de commissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester heeft voorbereid, meedelen wat het resultaat van het voorstel is.