De heer Broekman (CDA) heeft in de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 3 september 2019 vragen gesteld aan wethouder Roefs over de gang van zaken rondom ’t Veerhuis in Aijen.

Er bestonden plannen om van een deel van dat pand een gemeenschapshuis te maken. De betreffende ondernemer had als deadline voor een besluit over zijn plannen 1 juli 2019. Maar volgens Broekman heeft de ondernemer niets meer gehoord van Gemeente Bergen en dus zijn plan ingetrokken.

Broekman wilde onder meer weten van wethouder Roefs waarom dit zo is gelopen, wat de rol van Gemeente Bergen hierin is geweest en of de gemeente nadien nog contact met die ondernemer heeft gezocht. Zijn er alternatieven in zicht om het pand als gemeenschapshuis te behouden, en welke mogelijke rol zou Gemeente Bergen daarbij kunnen spelen?

Volgens wethouder Roefs was de deadline voor de plannen een zaak tussen de initiatiefnemer en de eigenaar van ’t Veerhuis. Daar had Gemeente Bergen niets mee van doen. Bergen heeft erna geen contact meer gehad met de initiatiefnemer.

Gemeente Bergen is wel in gesprek met de dorpsraad Aijen. De dorpsraad schakelt nu de Vereniging Kleine Kernen Limburg in. Dit is een vereniging die is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit van dorpen en buurten in Limburg. Gezamenlijk wordt bezien hoe de sociaal-culturele activiteiten in Aijen doorgang kunnen vinden in het dorp.

Volgens Arno Broekman is ’t Veerhuis in Aijen een erg belangrijke ontmoetingsplek voor de gemeenschap in dit dorp. Niet alleen voor de verenigingen maar ook voor de leefbaarheid in het algemeen. Broekman vindt het belangrijk dat deze voorziening in stand blijft en vond het goed om te horen dat de gemeente haar rol in deze oppakt.