De provincies Limburg en Noord-Brabant en de waterschappen gaan jaarlijks 50 miljoen euro extra uittrekken om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Droogte, hitte, hagel en wateroverlast komen steeds vaker voor en veroorzaken veel schade en hinder, zoals tijdens de zware buien in juni vorig jaar in
Limburg en Oost-Brabant.

De 50 miljoen, die vanaf 2020 jaarlijks extra beschikbaar komt, wordt gebruikt om concrete projecten uit te voeren om het water op te vangen of sneller af te voeren.