De aanslag waterschapsbelastingen valt vanaf deze week bij alle Limburgers op de deurmat. De tarieven dragen duidelijk het stempel van de klimaatverandering, aldus Waterschap Limburg.

Het waterschap investeert de komende jaren veel geld om Limburg te beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat waarbij meerdere doelen worden nagestreefd. Denk aan het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress, zo bericht Waterschap Limburg.

De investeringen worden deels betaald door subsidies en gedeeltelijk door bijdragen van de Limburgers in de vorm van belastingen.