De gemeente Bergen wil de internetsite van de gemeente toegankelijk maken voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking.

Door toevoegingen als bijvoorbeeld een voorleesfunctie zal de website straks voldoen aan het VN verdrag ‘Rechten voor personen met een handicap’.

De aanpassingen van de website van de gemeente Bergen zullen geleidelijk aan worden doorgevoerd.
Naar verwachting zal die in de loop van volgend jaar volledig voldoen aan het genoemde verdrag van de Verenigde Naties.