In de gemeente Bergen helpen sinds 1 juni werkzoekenden bij het weghalen van rondslingerend afval. De gemeente verwacht dat de deelnemers door begeleiding en werkritme uiteindelijk doorstromen naar betaald werk. De deelnemers doen werkervaring op en gaan letterlijk ‘op weg’ naar een nieuwe baan. Daarnaast wordt de openbare ruimte van de gemeente schoner. De werkzoekenden ruimen langs verschillende routes zwerf- en waaivuil op; daarbij maken zij gebruik van een bakfiets. Bergen beschikt over twee elektrische bakfietsen die speciaal hiervoor zijn ingericht.