Gisteren is begonnen met de uitvoering van werkzaamheden bij de veerstoepen in Reuver en Kessel.

Ter verbetering van de verkeerssituatie wordt er een aparte opstelstrook voor de veerpont aanlegd.
Verder komt er een nieuw gedeelte Kesselseweg.
Het doorgaande verkeer van Reuver naar Beesel wordt gescheiden van het verkeer dat via de veerpont naar Kessel gaat.
In een latere fase wordt langs een deel van de Kesselseweg een vrijliggend fietspad aangelegd en wordt de gehele Kesselseweg van een nieuwe toplaag voorzien.
Tijdens de werkzaamheden zal de veerpont volgens de normale tijden blijven varen.

Tijdens het asfalteren van de veerstoepen is de veerpont één dag buiten bedrijf.
Deze datum zal te zijner tijd worden bekendgemaakt.