In dit interview reageert wethouder Splinter (CDA) van de gemeente Bergen met name op de zorgen die PK Bergen heeft geuit over het verstrekken van zorg aan zorgbehoevenden in deze gemeente. “Aan de zorg hoef je niet te twijfelen”, aldus wethouder Splinter.