Karel Boonen heeft zijn functie als directeur-bestuurder van woningbouwcorporatie Woongoed
2-duizend neergelegd, bericht De Limburger.
Er zou sprake zijn van een verschil van zienswijze over de te varen koers tussen de raad van commissarissen en directeur-bestuurder Boonen.

Woongoed 2-duizend bezit ruim 5500 huurwoningen in onder meer Beesel en Swalmen.
Het vertrek van Boonen heeft geen gevolgen voor de realisatie van de energieneutrale nieuwbouwwijk Oppe Brik in Beesel, zegt wethouder Smolenaars van de gemeente Beesel.