Maaspark Well in de gemeente Bergen is voor archeologen een interessante locatie. Bij onderzoek op de locatie van de Vergrote Voorhaven Noord zijn zestien crematiegraven gevonden. 

Op basis van een eerste scan van aardewerk schatten de archeologen dat ze uit de Vroege of Midden-IJzertijd komen. Dat is de periode van 800 tot 12 voor Christus. Resten van begravingen uit deze periode zijn zeldzaam in Limburg.

De onderzoekers vonden de graven in twee kleine clusters: een groepje van zes en een groepje van zeven, terwijl drie graven apart lagen. Dertien graven bestaan enkel uit crematieresten die los in een kuil zijn gelegd, of die oorspronkelijk in een linnen zak hebben gezeten. Drie graven bevatten fragmenten van aardewerk.

In één graf vonden archeologen stukken van verschillende potten die vermoedelijk bij het sorteren van de brandstapelresten mee in het graf gezet zijn. In een tweede graf lagen complete potjes en een bord. Wellicht dat ze een drank of een gerecht bevatten om mee te geven op de reis van de ziel naar het hiernamaals. In het derde graf zaten de beenderresten ín het aardewerk.

 

Foto: maasparkwell.nl