Tijdens controles van Waterschap Limburg bij dijken langs de Maas en de Niers in Noord-Limburg is één zwakke plek ontdekt.

Het gaat om een locatie bij het aanvoerkanaal van de Mookerplas in Mook.
Hier stroomde water door de dijk naar de Maas toe.
Het Waterschap Limburg heeft op tijd ingegrepen, aldus 1Limburg.

Het waterschap houdt de dijken langs de rivier goed in de gaten sinds het waterpeil in de Maas flink gezakt is door de aanvaring op 29 december bij de stuw in Grave.
De lage waterstand van de Maas tussen Sambeek en Grave biedt ook voordelen.
Nu kan gemakkelijk worden gecontroleerd hoe de toestand van de dijk op delen is die normaal gesproken onder water liggen.

Tweede Kamerlid Erik Ronnes uit Boxmeer heeft, samen met zijn CDA-fractiegenoten schriftelijke vragen gesteld aan minister Schultz van Haegen over de gevolgen van het ongeluk bij de stuw in Grave voor de dijk tussen Sambeek en Grave.