12 lintjes in gemeente Bergen

Ter gelegenheid van Koningsdag zijn ook in de gemeente Bergen weer koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In totaal 12 mensen kregen dit jaar een lintje voor hun verdiensten. Bekende namen die zijn onderscheiden zijn: Wim van der Coelen uit Well; Theo Diebels uit Nieuw Bergen; Sonja Timmermans uit Well; Annie de Jong uit Heukelom en Stefan van Zinderen uit Bergen. Ook wethouder Anton Splinter kreeg een lintje. Klik hieronder op ‘Verder lezen’ voor het complete overzicht.

 

De heer W.M.M. (Wim) van der Coelen Well
Lid in de Orde van OranjeNassau

De heer Van der Coelen (70) werkte tot 2015 als docent bij het
Valuascollege in Venlo. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding
vanwege de volgende activiteiten:

1979heden: vrijwilliger bij en sinds 1994 bestuurslid van
Carnavalsvereniging De Maasjoerts in Well. Van 1995 tot
1999 was hij voorzitter.

19851992: voorzitter van en vrijwilliger bij
Hengelsportvereniging De Snutters in Well.

2012heden: oprichter en voorzitter van Toneelvereniging De
Buunspeulers in Well. Van 2012 tot 2015 was hij ook
regisseur.

2017heden: actief lid en commissielid van/voor Progressieve
Kombinatie Bergen, sinds 2020 raadslid in Bergen.

 

De heer T.P.H.M. (Theo) Diebels Bergen
Lid in de Orde van OranjeNassau

De heer Diebels (60) werkt bij Trigion Beveiliging als
beveiligingsbeambte. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding
vanwege de volgende activiteiten:

19821989: bestuurslid van Schuttersgilde St. Antonius Abt/St.
Agatha in Aijen.

1986heden: prins (1986) en commissielid van
Jeugdcarnavalsvereniging De Bietjes (19862002), voorzitter
(19941997, 2014heden) en vorst (20072014) bij
Carnavalsvereniging De Sukerpinnen uit Aijen. Daarnaast zet hij
zich tot op heden in als commissielid van de Optocht Aijen en
als commissielid van Het Maasduinen Lach Gala.

20012009: lid van de Ouderraad en vrijwilliger bij Openbare
Daltonschool De Klimop Bergen.

2005heden: bestuurslid, sinds 2014 voorzitter van de Oud
Prinsen Aijen.

Daarnaast was hij jarenlang vrijwilliger bij het Rode Kruis,
afdeling Bergen.


Mevrouw A. (Annie) de Jong
Afferden
Lid in de Orde van OranjeNassau

Mevrouw De Jong (61) ontvangt een Koninklijke Onderscheiding
vanwege de volgende activiteiten:

19781991: bestuurslid (19801985) van en vrijwilliger bij
Activiteiten Vereniging ’75 in Roden, een vereniging voor
jongeren. Hier organiseerde ze mede activiteiten als
klaverjasavonden, de jaarlijkse toneeluitvoering en de jaarlijkse
rijwielrally voor de basisscholen.

19952015: vrijwilliger bij Basisschool ’t Diekske in Afferden. De
Jong was lees en overblijfouder en lid van de ouderraad. Zij
organiseerde mede de schoolreisjes, sportdagen en de
evenementen.

19992011: penningmeester/voorzitter van Buurtvereniging De
Stofwolk in Heukelom.

20042008: penningmeester van de toneelvereniging Nuance in
Afferden.

2005februari 2022: penningmeester (20092014), voorzitter
(sinds 2014), secretaris (sinds 2016) van en vrijwilliger bij de
Menvereniging Maasduinen. De Jong organiseerde mede de
toertochten. Daarnaast coördineerde zij het opzetten en het
onderhoud van de men en ruiterroutes voor het Routebureau
Noord en MiddenLimburg.

2010heden: vrijwilliger bij de Stichting Showclub Trekpaard en
Haflinger, afdeling Limburg. De stichting ondersteunt de
Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De
Haflinger in het promoten van de paardenrassen. De Jong
ondersteunt de vier evenementen per jaar in Limburg in de
voorbereiding en uitvoering.

Daarnaast was ze vrijwilliger/ervaringsdeskundige bij
(voorlichtings)bijeenkomsten voor diabetici en medische
studenten van het Radboud UMC.


De heer J.J. (Jan) Keijsers
Afferden
Lid in de Orde van OranjeNassau


De heer Keijsers (83) was tot 2016 eigenaar van Dorpswinkel
KeijsersVerberkt in Afferden. Hij ontvangt een Koninklijke
Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

1970heden: medeoprichter, penningmeester (19712013)
van en vrijwilliger bij de Alverländer Muzikanten in Afferden.
De Alverländer Muzikanten zijn ontstaan uit de Fanfare Helpt
Elkander. De muzikanten verzorgen circa twintig optredens
per jaar. Keijsers zet alles klaar voor de repetities en
ondersteunt bij de optredens, zoals het vervoer en het
klaarzetten van de spullen. Daarnaast brengt hij flyers rond
voor optredens.

1978heden: vrijwilliger bij de Parochie H.H. Cosmas en
Damianus in Afferden. Keijsers verzorgt de collectes,
fungeert als misdienaar en verzorgt sinds 2001 de bloemen
en muziek bij de Mariakapel. Daarnaast begeleidt hij als
accordeonist het kerkkoor bij gelegenheden.

1984heden: vrijwilliger bij de Stichting Dorpsarchief
Afferden. Keijsers verzamelt, beschrijft en archiveert oude
foto’s en ansichten. Daarnaast draagt hij bij aan de inrichting
van de tentoonstellingen en presentaties.

 

De heer W.P.H. (Wilbert) Linders Well
Lid in de Orde van OranjeNassau

De heer Linders (56) werkt als productiechef bij Kersten Europe in
Wanssum. Van 1999 tot 2019 was hij daar lid/voorzitter van de
ondernemersraad. Daarnaast ontvangt hij een Koninklijke
Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

1983heden: vrijwilliger bij en penningmeester van de
vriendengroep De Batjakkers in Well. Linders organiseerde
van 1991 tot 1998 het jaarlijkse dorpsfeest het Water Sport
Spuit Feest Festijn. Tegenwoordig fungeert hij als jurylid en
zorgt hij voor de lotenverkoop bij het festijn.

1984heden: vrijwilliger bij Harmonie De Vriendenkring in
Well. Linders zet zich in voor fondsenwervende activiteiten en
de opbouw van het podium. Daarnaast legt hij de verbinding
met de carnavalsvereniging.

1996heden: bestuurslid (tot 2015) van en vrijwilliger bij
Carnavalsvereniging De Maasjoerts in Well. Linders was lid
van de jeugdcommissie en organiseerde vele
jeugdactiviteiten. Sinds 2015 biedt hij ondersteuning aan
verschillende activiteiten van de vereniging.

 

De heer A. (Antoon) Splinter
Ridder in de Orde van OranjeNassau met de zwaarden


De heer Splinter (59) is sinds 2016 wethouder en eerste
locoburgemeester bij Gemeente Bergen (L). Daarnaast ontvangt hij
een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:
1991heden: ruiter bij het Cavalerie EreEscorte in de rang van
ritmeester bij het ministerie van Defensie. Splinter nam aan
vrijwel elke uitvoering van Prinsjesdag deel en behaalde het
militair ruiterbewijs in goud.

2002heden: vrijwilliger bij en penningmeester (20172019)
van de Militaire Ruitersportvereniging Te Paard, afdeling
Amersfoort. Splinter ondersteunt bij de activiteiten en
wedstrijden, soms als coördinator, en fungeerde als lid van
de kascontrolecommissie.

2006heden: secretarispenningmeester (20062014) en
voorzitter (2014heden) van de Stichting Militair
Ruitersportcentrum ‘Marcroix’ (MRC) in AmersfoortLeusden.
Splinter kreeg te maken met achterstallig groot onderhoud
aan de manege, een teruglopend klantenbestand en een
verminderde omzet. Ook zou op termijn het terrein worden
teruggevorderd door het ministerie van Defensie. Hij zette
zich met een groep (reserve)officieren in voor het saneren
van het MRC: stallen uitmesten, groot onderhoud
organiseren, paarden aan en verkopen, activiteiten
opstarten, bardiensten draaien, vrijwilligers coördineren,
klanten binden, onderhandelen met Defensie en de
jaarrekeningen opstellen. Hij realiseerde mede de overname
van een manege in Leusden (2018), om de toekomst van het
MRC veilig te stellen. Inmiddels is een nog betere locatie
gevonden.

20072016: voorzitter van de basisschool Sint Vitus in Well.
Ook was hij lid en voorzitter (20102015) van de
overkoepelende Stichting Katholiek Basisonderwijs in de
gemeente Bergen. Hij gaf de aanzet voor de fusie tussen
diverse scholengemeenschappen tot de Stichting Lijn 83
Primair Onderwijs, waar hij in de periode 20152016
fungeerde als voorzitter van de Raad van Toezicht.

20092011: penningmeester van de Nederlandse
Vijfkampbond, nu de Stichting Sportonderscheidingen. De
bond was verantwoordelijk voor de Nationale Sportmedaille
NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Splinter
zette zich met name in voor de transformatie naar een
professionele sportbond om de subsidies te behouden en de
fusies daartoe met diverse sportbonden tot de Stichting
Sportonderscheidingen.

20102015: vrijwilliger bij de Zwemvereniging Vivalo in
Bergen. Hij fungeerde als coach van de wedstrijdzwemmers
en ondersteunde bij de schoonmaakacties langs de rivieren in
de buurt.

20112014: penningmeester van de Koninklijke Nederlandse
Schietsport Associatie.

2017heden: medeoprichter en voorzitter van de Kerngroep
Veteranen Bergen. Hij organiseert mede de jaarlijkse
bijeenkomst en de deelname aan de jaarlijkse 4 mei
herdenking.


De heer J.J. (Hans) Stammen
Siebengewald
Lid in de Orde van OranjeNassau


De heer Stammen (74) werkte tot zijn pensioen in 2013 bij Continental
Ticking in Kevelaer (Duitsland). Hij ontvangt een Koninklijke
Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

19782000: secretaris van en vrijwilliger bij Vereniging Het
Groene Kruis, afdeling Siebengewald.

1996heden: vrijwilliger bij het Gemengd Kerkkoor
Siebengewald.
2002heden: secretaris en penningmeester van Stichting
Dorpsblad De Grenskoerier in Siebengewald.

20042014: vrijwilliger van de KBO, afdeling Siebengewald.

2014heden: initiator en voorzitter van Stichting Goede Doelen
Week Siebengewald. Stammen bracht de contactpersonen van
de collecterende goede doelen in Siebengewald samen en
realiseerde de organisatie van de gezamenlijke collecte.

2014heden: vicevoorzitter (sinds 2015) en penningmeester
(sinds 2020) van de KBO, afdeling Siebengewald. Stammen
fungeert sinds 2014 als afgevaardigde in de Seniorenraad van
de gemeente Bergen en was enkele jaren secretaris van dit
overleg. Daarnaast neemt hij sinds 2014 deel aan de
regioraadsvergaderingen en de algemene ledenvergadering van
de KBO Limburg. Sinds 2016 is hij de stuwende kracht achter
het project ‘Schuuf mar an’, tegen eenzaamheid onder ouderen.

 

De heer G.T.L. (Theo) Tebarts Bergen
Lid in de Orde van OranjeNassau

De heer Tebarts (72) werkte tot 2015 bij Gemeente Bergen. Hij
ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende
activiteiten:

1978heden: vrijwilliger bij en sinds 2012
bestuurslid/penningmeester van Fanfare Les Montagnards in
Bergen. Sinds 1996 is hij archiefbeheerder/beheerder van de
muziekstukken van de vereniging en sinds 2016 beheert hij
de uniformen.

19901998: bestuurslid (portefeuille: Financiën) van
Stichting Katholiek Basisonderwijs Bergen. Naast zijn
reguliere bestuurstaak heeft hij een digitaal systeem
ontwikkeld waardoor scholen in staat waren een
meerjarenplanning op te stellen.

1997heden: bestuurslid, penningmeester (sinds 2010) van
en vrijwilliger bij Stichting Vogelasiel Bergen. De inkomsten
van het asiel bestaan voor een belangrijk deel uit de
belastingservice. Zon 60 tot 80 inwoners maken hier jaarlijks
gebruik van.


Mevrouw S.M.E. (Sonja) Timmermans
Well
Lid in de Orde van OranjeNassau


Mevrouw Timmermans (46) ontvangt een Koninklijke Onderscheiding
vanwege de volgende activiteiten:

2005heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De
Maasjoerts in Well. Timmermans was in de periode 2005
2014 medeorganisator van de halfjaarlijkse spokentocht. Zij
verzorgde onder andere het beheer en de opslag van de
kleding en de materialen. Ook was ze instructeur van de
jeugdgarde (20092014) en regelde de logistiek bij
wedstrijden. Sinds 2012 regisseert zij de jeugdzittingen. Bij
de eerste virtuele jeugdzitting in 2020 had ze een bijzondere
rol. In de periode 20132018 was zij bovendien
penningmeester van de jeugdafdeling.

2006heden: mantelzorger van haar dochter met een
ernstige meervoudige beperking. Ze draagt in haar eentje de
24uurs zorg.

2009heden: vrijwilliger bij de Orthopedische Dagbesteding
‘De Sprong’. Timmermans zette zich in voor het tuinproject:
ze maakte het ontwerp en hielp mee bij de aanleg. Daarnaast
is zij actief in de fondsenwerving en ondersteunt zij
activiteiten. Ook bedacht zij het nieuwe logo en hielp zij bij
de recente verhuizingen.

2013heden: penningmeester van Stichting Spokentochten
Well. Timmermans coördineert de contacten met de lokale
horeca, regelt de pr en is verantwoordelijk voor de social
media en de website. Verder verzorgt zij de inkoop van
materialen en onderhoudt zij de contacten met de
vrijwilligers.

2015heden: vrijwilliger bij het evenement ‘WellLympics’.
Dit is een ééndaagse zeskamp voor (jong)volwassenen in
Well en omstreken. Timmermans ondersteunt de
spelactiviteiten en is actief bij de op en afbouw.

20192020: medeorganisator van de Dorpsquiz in Well.

 

Mevrouw A.H.M. (Anneke) Toonen Aijen
Lid in de Orde van OranjeNassau


Mevrouw Toonen (61) werkt bij Pluryn als secretarieel medewerker. Zij
ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende
activiteiten:

20062021: bestuurslid (20062009), voorzitter (20102018)
en secretaris (2018heden) van de Stichting Dorpsraad Aijen.
Daarnaast is zij lid van de werkgroepen Kermis en de
Kerstviering Aijen.

2007heden: vrijwilliger bij het dameskoor ‘De Vocalgroep
Joy’ in Well. Toonen heeft een trekkersrol bij de jaarlijkse
bloemenactie, waarbij langs de deur bloemen worden
verkocht om de kas te spekken. Ze weet ander leden te
enthousiasmeren om mee te doen. Daarnaast verzorgt zij de
pr, kleedt zij de ruimtes waar men optreedt aan en legt zij
contacten met andere koren.


Mevrouw R.J.D. (Renate) Weijs
Bergen
Lid in de Orde van OranjeNassau


Mevrouw Weijs (52) werkt bij Lozeman als administratief medewerker.
Zij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende
activiteiten:

2002heden: vrijwilliger bij RKVV Montagnards in Bergen. Ze
int de contributie en verricht hand en spandiensten.

20062017: vrijwilliger bij Kindervakantiewerk Bergen.

20082017: lid van de medezeggenschapsraad van en
vrijwilliger bij de Openbare Daltonschool De Klimop in
Bergen.

2008heden: penningmeester (tot 2015), lid van de
financiële commissie en vrijwilliger bij Carnavalsvereniging
De Erdmennekes in Bergen.

2018heden: penningmeester van en vrijwilliger bij Ondeugd
Tienerdisco, opgericht vanuit de Dorpsraad Nieuw Bergen.

2018heden: penningmeester van en vrijwilliger bij Vrouwen
Maasduinen.


De heer S.J.P. (Stefan) van Zinderen
Bergen.
Lid in de Orde van OranjeNassau

De heer Van Zinderen (50) werkt als IT manager bij AVG Transport
Heijen. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de
volgende activiteiten:

19922020: werkzaam bij kunststoffabriek Meldon Plastics in
Bergen, waar hij naast zijn reguliere aanstelling leerlingen
van scholen begeleidde, actief was als BHV’er en EHBO’er,
bestuurslid was van de personeelsvereniging en lid van de
ondernemingsraad.

20042014 en 2020heden: vrijwilliger bij en bestuurslid van
de Stichting Kindervakantiewerk Bergen. Van Zinderen was
verantwoordelijk voor de pr en voor de zichtbaarheid op de
sociale media. Ook verzorgde hij het printwerk en was hij
actief als EHBO’er tijdens het evenement.

2004heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (20042013) en
vicevoorzitter (20132016) van Carnavalsvereniging De
Erdmennekes in Bergen. Van Zinderen was in de periode
20042009 ook lid van de Raad van Elf. Als bestuurslid was
hij verantwoordelijk voor de pr en verzorgde hij de
professionalisering van de pruitingen. Verder gaf hij leiding
aan de optochtcommissie. In de periode 20042016
verzorgde hij bovendien de ICT en tegenwoordig helpt hij nog
op verzoek bij het organiseren van activiteiten.

20122014: vrijwilliger bij Stichting Halfvastenoptocht Offere.
Hij is begeleider van het evenement.

2014heden: vrijwillige dijkwacht bij Waterschap Limburg.

× Whatsapp Studio