12 lintjes in gemeente Bergen

Traditiegetrouw vindt op de dag voor Koningsdag de jaarlijkse lintjesregen plaats. In de gemeente Bergen zijn dit jaar 12 inwoners gedecoreerd. Ze zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Pelzer heeft alle decorandi persoonlijk aan huis bezocht om de onderscheidingen uit te reiken. Hieronder staat het overzicht van alle inwoners die gedecoreerd zijn:

De heer A.M. (Ad) van Beurden Bergen L
Decorandus (72), tot zijn pensionering in 2003 werkzaam bij de Koninklijke Landmacht, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
1998-heden: vrijwilliger bij de Stichting Vogelasiel Bergen Limburg. Decorandus heeft vele vogelverblijven gerepareerd/gerenoveerd. Daarnaast verzorgt hij de vogels.
2004-2019: ledenadministrateur van de Parochie H. Petrus in Bergen.
2004-heden: vrijwilliger bij de FNV Belastingservice. Naast het helpen van de inwoners bij het invullen van de formulieren volgt decorandus wegens de wijzigingen in fiscale wetgeving ieder jaar scholing om op de hoogte te blijven van alle fiscale wijzigingen.
2008-heden: voorzitter van de Stichting Mededelingenblad De Fontein Bergen. Naast het leiden van de bestuursvergaderingen is hij ook actief om mee te helpen bij activiteiten en het verrichten van hand- en spandiensten bij het vouwen, nieten en verspreiden. Daarnaast is hij actief bij het onderhoud van de druklocatie.
2010-2018: medeoprichter en secretaris van de Stichting Welzijnsbevordering Bergen.
2015-heden: vrijwilliger bij de Vereniging Humanitas afdeling Noord-Limburg. Decorandus ondersteunt mensen in de gemeente Bergen om weer zelfstandig hun administratie te doen, hun financiële zaken op orde te brengen en te houden. Hij biedt hierbij wekelijks ondersteuning.

De heer E.J. (Eric) Dilweg Bergen L
Decorandus (68) was tot zijn pensionering in 2018 werkzaam als directeur van de Stichting GO. Het opleidingscentrum GO verzorgt opleidingen en trainingen in de koudetechniek. Decorandus heeft als directeur het koeltechnisch onderwijs een gezicht gegeven en vanaf 2001 de behoefte aan professioneel koeltechnisch onderwijs vormgegeven. Hij was daarbij intermediair tussen de branche (NLVK) en het onderwijs, waaronder ROC’s en commerciële opleidingen. Dit heeft geresulteerd in een opleidingsinstituut waar landelijk dekkend onderwijs wordt aangeboden binnen de branche.
Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:
2002-2014: raadslid van de gemeente Bergen (11 jaar en 8 maanden)
2010-heden: bestuurslid (sinds 2010) en voorzitter (sinds 2014) van de Progressieve Kombinatie Bergen. Tussen 2010 en 2014 was hij intermediair tussen fractie en bestuur en actief als campagneleider voor de verkiezingen.
2014-heden: plaatsvervangend lid van de Commissie Welzijn en de Commissie Samenleving van de gemeente Bergen.

De heer M.D.J.M. (Marcel) Frederix Wellerlooi
Decorandus (56), werkzaam als timmerman bij Bouwmij Janssen Venray, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
1988-heden: bestuurslid (1988-2008) en secretaris (2008-heden) van en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Resia ’42. Decorandus onderhoudt het contact met de KNVB, plant de scheidsrechters in en verzorgt de ledenadministratie. Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten als timmerman rondom het sportpark. Voorts organiseert hij het kerstzaalvoetbaltoernooi en de Maasdorpencup.
2004-heden: bestuurslid (2004-2011) van en vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Kuluut. Decorandus zet zich in voor het jeugdcarnaval. Daarnaast maakt hij deel uit van de prinsencommissie, de technische commissie en de wagencommissie.

De heer W.A. (Willy) Jans Bergen L
Decorandus (70), tot zijn pensionering in 2018 werkzaam geweest als directeur van International Road Ferry B.V. in Venlo, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
1985-heden: vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Bessembienders. Decorandus heeft een nieuw sponsorconcept geïntroduceerd in 2014 waarvan nu nog geprofiteerd wordt. Daarnaast is hij betrokken bij de invulling van het programma van de Biender Bühnavonden. Voorts schrijft hij de buutte en helpt beginnende buuttereedners op weg.
1991-heden: voorzitter en penningmeester van de Schutterij Ons Genoegen te Siebengewald. Onder zijn leiding werd in 1991 het clubgebouw verbeterd en werd in 2006 nieuwbouw gerealiseerd, waarbij hij heeft gezorgd voor grondregeling, milieuvergunning en diverse andere vergunningen (zoals wapenvergunning en kogelvangers). Ook voor het organiseren van bondsfeesten was decorandus inzetbaar. Voorts vertegenwoordigt hij als voorzitter de schutterij bij de schuttersbond Noord-Limburg, bij de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en bij de schuttersbond Juliana.
1992-2018: penningmeester van de Internationale Jaarmarkt Siebengewald. In 1992 is het dorp Siebengewald samen met het Duitse buurdorpje Hülm begonnen met het opzetten van een jaarmarkt die over de Nederlands-Duitse grens heen liep met een lengte van meer dan 1500 meter. Dit alles ter gelegenheid van het openen van de economische en fysieke grenzen. Decorandus is tevens nauw betrokken bij de keuze van het entertainment.
Sinds 2018 is decorandus met hart en ziel mantelzorger voor zijn echtgenote.

Mevrouw V.P.H. (Veronica) Jeuken-Sijberts Well L
Decoranda (61), werkzaam bij Creemers Zeilmakerij Oostrum, ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:
1991-2018: vrijwilliger bij en penningmeester van de Buurtvereniging Kliek ’91 te Well. Decoranda organiseerde/ondersteunde bij de activiteiten, zoals de kienavond en de paasactiviteit. Daarnaast maakte zij mede de carnavalskostuums.
1992-2017: vrijwilliger bij de Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten /Kindervakantiewerk Well. Decoranda was begeleider van de kindervakantieweek en verzorgde de handvaardigheid activiteit.
1998-2006: vrijwilliger bij de Sint Vitusschool Well. Decoranda begeleidde de creamiddagen en begeleidde diverse andere schoolactiviteiten inclusief het vervoer.
2000-2005: vrijwilliger bij de RK Sint Vitusparochie te Well. Decoranda was lid van het comité gezinsvierings en organiseerde vieringen. Daarnaast printte zij de boekjes en ondersteunde zij bij het maken van de kerststukjes.
2003-2007: vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van de Maasjoerts te Well. Decoranda organiseerde mede de jaarlijkse Business Party om fondsen te werven voor de Wellse carnavalsvereniging.
2010-heden: vrijwilliger bij de Voetbalvereniging EWC ’46 te Well. Decoranda is de vraagbaak bij het jaarlijkse buurttoernooi.
2014-heden: jurylid bij de jaarlijkse Well-Lympics.
2017-heden: secretaris van het Archief Well, dat een vast dagdeel per week is geopend voor bezoekers en daarnaast op afspraak. Decoranda beheert de ledenlijst, onderhoudt het contact met de vrijwilligers, verzorgt mede foto- en filmpresentaties, verzorgt de schoonmaak en is contactpersoon voor de activiteiten.
2018-heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Maasjoerts te Well.
Tussen 1995 en 2008 ondersteunde ze haar hulpbehoevende vader, onder meer bij medische afspraken en verzorgde ze de boodschappen.

De heer P. (Piet) Manders Afferden L
Decorandus (55), niet bezoldigd werkzaam, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
1989-1993: vrijwilliger bij het Gezinskoor Heijen. Decorandus begeleidde het koor op het orgel tijdens de repetities en de mis.
1992-1996: vrijwilliger bij de Stichting Lokale Omroep voor Gennep e.o. Decorandus fungeerde als hoofd van de kabelkrant en technische dienst. Daarnaast zette hij zich in voor de televisie-uitzendingen.
2007-heden: vrijwilliger bij de Vereniging Hèjje Mojjer. Dit is een website voor en door inwoners van Heijen. Decorandus maakt deel uit van de projectgroep die de website onderhoudt en vult deze met foto’s, video’s en artikelen.
2018-heden: vrijwilliger bij de Werkgroep Uitkijktoren Afferden en Kasteelruïne Afferden. Decorandus houdt het terrein vrij van berken- en dennenopschot. Daarnaast verwijdert hij het onkruid, zet hij zich in voor het maaien en houdt de ruïne op orde.
2018-heden: vrijwilliger bij de Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Afferden. De stichting is actief voor de ontmoetingsruimte genaamd huiskamer Béjèn, een huiskamerproject voor ouderen. Decorandus houdt de speeltuin bij het Heijmanspark onkruidvrij en doet het maaiwerk.
2018-heden: vrijwilliger bij de Dorpsraad Afferden. Betrokkene zet zich in voor de belangen van de gemeenschap.

De heer C.J.M. (Chris) Michiels Wellerlooi
Decorandus (54), zelfstandig werkzaam tuinder, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten bij Voetbalvereniging Resia ’42 te Wellerlooi:
2000-2017 verspreiding clubblad de Resiaan.
2000-2020: ledenadministratie.
2003-2011: leider van het jeugdteam.
2005:2015: lid van de jeugdcommissie.
2012-2020: bestuurslid. Decorandus was contactpersoon tussen bestuur en selectiebegeleiding, veldonderhoud team, ledenadministratie en voetbaltechnische zaken.
2012-heden: lid van de commissie voetbaltechnische zaken.
2012-heden: vrijwilliger bij het onderhoud van de velden.
2013-2020: leider van het tweede (2013-2016) en eerste (2017-2020) elftal.

De heer P.E.M. (Piet) Ponjee Bergen L
Decorandus (67), niet bezoldigd werkzaam, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
1990-heden: vrijwilliger bij de Sint Petrusparochie Bergen. Decorandus fungeert als beheerder van het parochiële kerkhof. Hij verzorgt en onderhoudt mede het kerkhof, is het aanspreekpunt bij de begrafenissen en assisteert tijdens de begrafenissen. Daarnaast is hij grafdelver. Tevens is hij sinds 2010 de beheerder van de urnenkapel. Voorts is hij sinds 2010 koster.
1995-heden: dijkwacht bij het Waterschap Limburg. De dijkwachtorganisatie is gestart na de overstromingen van de Maas van januari 1995. Als het water van de Maas begint te stijgen, gaan de dijkwachten op pad voor het uitvoeren van een dijkinspectie.
1998-2019: medeoprichter en voorzitter/penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Dorpsraad Bergen. Decorandus zette zich in voor de subsidieaanvragen en overlegde met de gemeente en Rijkswaterstaat over diverse onderwerpen, zoals de inrichting van het dorp, de dijkovergangen en de verkeersveiligheid. Daarnaast bood hij ondersteuning bij de evenementen. Tevens droeg hij zorg voor het plaatsen van de geboortebomen voor ieder nieuw geboren kind te Bergen.
2000-2020:
vrijwilliger bij de Sportvereniging Vitesse ’08 te Gennep voorheen de Regionale Atletiek Vereniging De Komeet. Decorandus fungeerde als trainer en begeleider van diverse loopgroepen. Hij maakte de hardloopschema’s voor groepen en op individueel niveau. Daarnaast was hij lid van de technische commissie.
2019-heden: voorzitter van de werkgroep Bergen Toen en Nu. De werkgroep doet onderzoek naar de geschiedenis van Bergen, Nieuw Bergen, het kerkdorp Aijen en buurtschap Heukelom en verzamelt de informatie op de website. Decorandus zet zich in voor de inrichting van de archiefruimte en de tentoonstellingen en inloopmomenten voor belangstellenden. Daarnaast organiseerde hij mede de evenementen rondom de viering van 75 jaar bevrijding.

De heer G.P.J. (Grad) Sijberts Well L
Decorandus (59), werkzaam bij Enexis Netwerkbeheer, ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:
1989-heden: vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Maasjoerts te Well. Betrokkene was (1992-2016) lid van de technische commissie, adjudant (1999), prins (2011), cameraman (1989-2009) en lichttechnicus op de zittingen (2009-2016). Daarnaast ondersteunt hij bij de organisatie van de lichtjesoptocht, is hij lid van de oud-prinsen commissie en jurylid van de praalwagens.
1991-2004: medeoprichter/bestuurslid van de Buurtvereniging Kliek ’91. Decorandus organiseerde de activiteiten, waaronder de buurtfeesten en heeft bijgedragen aan het bouwen van de carnavalswagens en prinsenwagens.
1992-heden: vrijwilliger bij de Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten/ Kindervakantiewerk Well. Decorandus zet zich in als lid van de barploeg. Daarnaast was hij (1992-2012) lid van de bouwploeg tijdens de kindervakantieweek, EHBO’er (1992-2014), organisator van de jaarlijkse spokentocht (1995-2010), lid van de survival commissie en heeft hij bijgedragen aan het materiaalherstel.
1993-heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (1993-2007) van de Stichting Spokentocht Well, met jaarlijks 250 deelnemers. De opbrengsten zijn voor het goede doel. Decorandus zet de routes uit en bedenkt en maakt nieuwe schrikeffecten. Daarnaast was hij (1993-2007) het aanspreekpunt voor zijn medevrijwilligers, toezichthouder, probleemoplosser en EHBO’er.
1995-2004: medeoprichter/bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Speelvoorzieningen Well. Decorandus heeft zorg gedragen voor het onderhoud van de speel- en klimtoestellen in een speeltuin.
2004-heden: vrijwilliger bij het Waterschap Limburg. Decorandus fungeert als dijkwacht en inspecteert de dijken, met name bij hoog water.
2011-2018: lid van de dorpsraad Wells Forum. Decorandus was portefeuillehouder ‘oude dorpskern’ en had een belangrijk aandeel bij het aanleggen van verlichting en plaatsing van bankjes langs de Maasoever. Daarnaast initieerde hij mede de realisatie van diverse wandelpaden en een uitkijktoren.
2012-heden: medeoprichter/voorzitter van en vrijwilliger bij de 4Daagse wandelgroep DZWW. Decorandus stelt het trainingsschema op, verzorgt de inschrijvingen en de communicatie met de 4Daagse organisatie, stelt een belboom op, verzorgt het vervoer, regelt een ontmoetingsplaats voor familieleden, verzorgt de teamkleding en zet zich in als fotograaf.
2017-heden: medeoprichter/bestuurslid van de Belangengroep Dijkversterkingen Well. Decorandus adviseert omwonenden over de aanstaande dijkversterkingen en is betrokken in de communicatie met het Waterschap Limburg en andere instanties.

De heer A.M. (Noud) Steegh Wellerlooi
Decorandus (70), mede-eigenaar van de Kwekerij Grenspaal B.V. te Wellerlooi, ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten bij Voetbalvereniging Resia ’42 te Wellerlooi:
1982-1989: leider van het jeugdteam.
1983-1997: bestuurslid. Decorandus stuurde de commissies aan en verzorgde de communicatie, o.a. met de gemeente en de KNVB.
1983-2013: medeoprichter en kartrekker van het dames elftal.
1983-heden: commissielid voetbaltechnische zaken. Betrokkene adviseert het bestuur op het gebied van trainers, seniorenteams en de samenwerking met de jeugd.
1994-1997: vicevoorzitter
1997-2013: voorzitter
1997-heden: omroeper bij de thuiswedstrijden
2018-2019: voorzitter a.i.

Mevrouw H.T.M.G. (Marleen) Timmermans-Koenen Well L
Decoranda (70), voorheen niet bezoldigd werkzaam geweest, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
1970-1986:
voorzitter (1970-1980) van en vrijwilliger bij de Buurtvereniging WellKom te Well. Decoranda organiseerde mede de activiteiten en droeg zorg voor de visie. Daarnaast initieerde en organiseerde zij de jaarlijkse boerenbruiloft.
1978-1987: vrijwilliger bij de carnavalsvereniging De Maasjoerts te Well.
Decoranda fungeerde als redacteur voor de carnavalskrant.
1991-1992 / 1999-2002: bestuurslid (1991-1992) en voorzitter (1999-2002) van de Gemengde Zangvereniging In Canto te Well.
2005-2013: beheerder van de website Wellaandemaas.nl. Decoranda breidde de bestaande website uit en maakte deze bekend onder de verenigingen en ondernemers. Zij droeg tevens zorg voor de complete vernieuwing in 2009 en wierf mede de fondsen om dit mogelijk te maken. Zij maakte tevens een apart deel beschikbaar voor toerisme en recreatie; daarmee groeide de website uit tot een centraal informatie- en nieuwspunt.
2010-heden: bestuurslid (2010-2014) van en vrijwilliger bij de Stichting Archief Well. Decoranda fungeerde als tweede secretaris en zette zich mede in voor het openbaar maken van de historie van Well. Zij initieerde een nieuwe website, onderhoudt deze en legt sindsdien de historie van Well vast d.m.v. foto’s die zij aangeboden krijgt en digitaliseert. Daarnaast geeft zij maandelijks presentaties met foto’s en verhalen van vroeger en bezoekt zij mensen die aan huis gebonden zijn om een privépresentatie te verzorgen. De website is inmiddels aangesloten bij de Koninklijke Bibliotheek Nederland en erkend als cultureel erfgoed. Voorts fungeerde zij als medeauteur van de boekenserie ‘Well: sporen uit het verleden’.

De heer G.H.M. (Ger) Welbers Siebengewald
Decorandus (66), tot april 2021 werkzaam als medewerker buitendienst bij de Gemeente Bergen (L), ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
1971-heden: vrijwilliger bij Jong Nederland Bergen. Decorandus organiseert activiteiten voor de jeugd in de regio. Hij begeleidde de jaarlijkse kampen voor de gidsen en is verantwoordelijk voor de natuurprogramma’s. Voorts ontwikkelde hij een ‘Natuurkist’ die een basis legde voor veel kennis van de natuur.
Begin jaren ’80-heden: medeoprichter van en vrijwilliger bij de Imkersvereniging Bergen, Imkersvereniging Horst en de Bijenoase Bergen. Decorandus zet zich in voor de verbetering van de bijenweide. In augustus 2018 is het Vogelasiel Bergen uitgebreid met een Bijenoase.
1994-heden: vrijwilliger bij het Nationaal Park De Maasduinen IVN, afdeling Maas en Niers. Decorandus fungeert als gastheer en natuurgids. Daarnaast maakt hij deel uit van de werkgroep vogels. Hij zoekt geschikte locaties, benadert de eigenaar van de locatie, geeft voorlichting en informatie, bouwt de nestkasten zelf en plaatst ze. Hij controleert de kasten jaarlijks en geeft de informatie door aan de landelijke organisatie Sovon die alle waarnemingen verwerkt.
1997-heden: initiator en bestuurslid van de Stichting Vogelasiel Bergen. Betrokkene heeft mede het asiel gebouwd. Daarnaast beheert hij het asiel en zet zich in voor de dagelijkse verzorging van de dieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

× Whatsapp Studio