Agrofood Limburg steunt MKB met geld en platform

De Provincie Limburg trekt 2,7 miljoen euro uit voor Agrofood Limburg. Dat is een nieuw programma om ondernemers in de agrofoodsector te ondersteunen.

Het programma loopt drie jaar en moet uiteindelijk een platform opleveren waar ondernemers en onderwijsinstellingen kennis en ervaring delen. Ook wordt een zogenoemd ‘instrumentenkoffer’ opgezet om innovatieve ideeën daadwerkelijk uit te voeren, en komt er een Servicepunt voor vragen en hulp. Industriebank LIOF gaat Agrofood Limburg uitvoeren.

Het programma Agrofood Limburg sluit aan bij het provinciaal landbouwbeleid dat inzet op nieuwe verdienmodellen, technologische innovaties en nieuwe producten.

 

Limburg Agrofood richt zich op de MKB’ers in de totale agrofoodketen. Primaire doel is het verbinden van de ondernemers onderling, en met kennis- en onderwijsinstellingen.

Aan het einde van de looptijd zullen naar verwachting ten minste 300 unieke ondernemingen uit deze doelgroep aan het programma verbonden zijn.

× Whatsapp Studio