Bergen bezuinigt fors op armoedebestrijding

De gemeente Bergen gaat flink snijden in de individuele toeslagen die mensen met een laag inkomen ontvangen. Voorheen was er voor inwoners die minimaal drie jaar moeten rondkomen van een inkomen dat maximaal 110% van de bijstandsnorm bedraagt jaarlijks een potje van in totaal 36.000 euro beschikbaar. Dat bedrag wordt teruggebracht naar 20.000 euro, of wel een korting van 44%. Met de bezuiniging wil de gemeente grip houden op de kosten voor het Sociaal Domein. Door de verlaging van het budget voor armoedebestrijding loopt Bergen uit de pas met andere gemeenten in Noord-Limburg, die geen bezuiniging doorvoeren.

Voor gehuwden met een laag inkomen wordt de nieuwe jaarlijkse toeslag €319; alleenstaande ouders kunnen €286 krijgen, en alleenstaanden met een laag inkomen hebben voortaan recht op een toeslag van €223 per jaar.

Het is de bedoeling dat de korting ingaat op 1 april aanstaande. De gemeenteraad van Bergen beslist in de raadsvergadering van dinsdag 19 maart of zij akkoord gaat met de bezuiniging op de armoedebestrijding.

 

0%
× Whatsapp Studio