Bergen heeft sluitende meerjarenbegroting

De begroting van de gemeente Bergen voor de komende 4 jaar is sluitend. Dit ondanks de financiële gevolgen van de coronacrisis en oplopende kosten in het Sociaal Domein. De meerjarenbegroting biedt ruimte voor enkele wensen voor nieuw beleid. Wel is er onzekerheid over de jaarlijkse bijdrage van het Rijk. De begroting 2021-2024 wordt op 3 november besproken in commissieverband. Een week later buigt de gemeenteraad zich erover.