BOA’s gaan minder controleren

Door controles op de naleving van de corona-regels hebben de Buitengwoon Opsporings Ambtenaren in de gemeente Bergen afgelopen voorjaar meer uren gemaakt dan normaal. Omdat premier Rutte herhaaldelijk heeft gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, denkt de gemeente Bergen dat het toezicht verminderd kan worden. Daarom zullen de BOA’s vanaf nu minder tijd besteden aan handhaving van de corona-regels.