BsGW verstuurt weer belastingaanslagen

In februari worden de jaarlijkse aanslagbiljetten voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen weer verstuurd. Dat gebeurt door de BsGW, een samenwerkingsorganisatie van bijna alle Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg. De hoogte van de aanslag wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. Omdat de huizenprijzen flink gestegen zijn, zal de WOZ-waarde ook een stuk hoger zijn. Mensen die het niet eens zijn met de vastgestelde waarde kunnen binnen 6 weken bezwaar maken.

× Whatsapp Studio