Dijken Nieuw Bergen minder hoog

Nieuwe berekeningen hebben uitgewezen dat de dijken bij Nieuwe Bergen minder hoog hoeven te worden dan oorspronkelijk gedacht. Om te voldoen aan de eisen voor hoogwaterbescherming moeten de huidige dijken versterkt worden. Dat zou ten koste gaan van het landschap. Nu blijkt dat de dijken zo’n 30-35 cm minder hoog kunnen worden. Daardoor blijven bomen en de kenmerkende steilranden langs de Rijksweg behouden.