Geen koffie voor Camps en Splinter

Tijdens raads- en commissievergaderingen in de gemeente Bergen is er geregeld sprake van frictie tussen KERN-raadslid Camps en wethouder Splinter. Daarom is bij een vergadering van het Presidium voorgesteld dat beide heren maar eens samen koffie moeten drinken om de lucht te klaren. Maar Camps zegt dat het om een politiek verschil van inzicht gaat. Daarom vindt hij een informeel gesprek met de de wethouder niet zinvol.