Gemeenteraad niet vooraf ingelicht over grondaankoop

De politieke partijen in de gemeente Bergen waren tijdens de raadsvergadering van maandagavond enigszins ontstemd dat ze het nieuws over de grondaankoop voor Energielandgoed Wells Meer uit de media moesten vernemen. Volgens afspraak zouden ze vooraf worden geïnformeerd. Wethouder Splinter verklaarde dat het initiatief voor de persconferentie bij de provincie lag. Een motie van afkeuring van KERN werd niet aangenomen.