Ger Mulders afscheid genomen van de Mookse gemeenteraad

Na een raadslidmaatschap van maar liefst 32 jaar heeft de heer Ger Mulders afscheid genomen van de Mookse gemeenteraad. Hij ontving gisteravond tijdens zijn laatste raadvergadering in aanwezigheid van onder andere familie en vrienden, uit handen van burgemeester Gradisen van de gemeente Mook en Middelaar de erepenning van de gemeente Mook en Middelaar.

Ger Mulders is als raadslid begonnen in 1986. Hij was al eerder politiek actief. In 1977 was hij lid van de Vrije Dorps Partij, indertijd een lokale partij. Burgemeester Gradisen benadrukte dat de kracht van Ger Mulders lag en ligt in zijn rol als verbinder en als een echte volksvertegenwoordiger.

Hij was en is makkelijk benaderbaar en laat op veel plaatsen zijn gezicht zien. Mede gezien de enorme lange staat van dienst, de verdienste voor politiek en samenleving is aan Ger Mulders de gemeentelijke erepenning van Mook en Middelaar toegekend.