Gouden Gemeentelijke Erepenning

De gemeenteraad van Venray heeft aan deken Harrie Smeets de Gemeentelijke Erepenning in goud, en het daaraan verbonden Ereburgerschap van Venray toegekend.

Burgemeester Gilissen van de gemeente Venray reikte gistermiddag als voorzitter van de gemeenteraad, aan Harrie Smeets de oorkonde en de gouden erepenning uit. Dit gebeurde tijdens een openbare bijzondere raadsvergadering in het Venrayse gemeentehuis.

De gouden Gemeentelijke Erepenning en het daaraan verbonden Ereburgerschap is bedoeld als blijk van erkenning voor zéér uitzonderlijke verdiensten voor de gemeente Venray en de Venrayse gemeenschap. Volgens de Venrayse gemeenteraad voldoet Harrie Smeets aan de criteria vanwege zijn zeer grote betekenis voor het maatschappelijke leven, organisaties en instellingen, maar ook vanwege zijn warme persoonlijke bijdrage in het leven van veel mensen in Venray en omstreken.

Het is pas de tweede keer dat het Ereburgerschap in Venray wordt toegekend. In 1972 werd vertrekkend gemeentesecretaris Henk Vorst ereburger.
Harrie Smeets is sinds 2004 pastoor in Venray en deken van het dekenaat Venray-Gennep. Hij verlaat Venray, om op 8 december aanstaande te worden gewijd als bisschop van Roermond.