Nieuwe bedrijvigheid in leegstaande gebouwen buitengebied Boxmeer

Het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer wil in een proefproject nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied toestaan, in leegstaande gebouwen met een agrarische bestemming.

De proef wordt samen met de provincie uitgevoerd.
Startende ondernemers die agrifood-gerelateerd zijn, kunnen gebruik maken van de regeling.

In de raadsvergadering van volgende week donderdag 23 maart neemt de Boxmeerse gemeenteraad een besluit over dit voorstel.

× Whatsapp Studio