Ontwerpfase energielandgoed Wells Meer

De ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer is inmiddels in de ontwerpfase gekomen. In deze fase wil de gemeente Bergen het Energielandgoed nader onderzoeken en landschappelijk ontwerpen. Met nauwe betrokkenheid van de omgeving en overige belanghebbenden wordt een masterplan opgesteld. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad hier in december een besluit over neemt.

Beluister hier de Podcast:

× Whatsapp Studio