Provincie akkoord met verkoop grond Wellsmeer

Het Limburgs Parlement stemt in met de verkoop van 456 hectare grond aan de gemeente Bergen. De grond is bestemd voor de realisatie van energielandschap Wellsmeer. Het is de bedoeling dat daar vier windmolens en ruim 800 duizend zonnepanelen komen voor het opwekken van duurzame energie. Met de transactie is 28 miljoen euro gemoeid. De provincie wil wel vastleggen dat de grond niet voor andere doeleinden gebruikt gaat worden.