Schoolbesturen verantwoordelijk voor binnenklimaat

Uit een onderzoek bleek afgelopen najaar dat veel scholen in de gemeente Bergen een slecht binnenklimaat hebben. Daarover hebben CDA, PK en KERN vragen gesteld. Volgens wethouder Ponjee zorgt de gemeente voor nieuwbouw en vervanging van schoolgebouwen. Het schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor het binnenklimaat en onderhoud van hun installatiesystemen. De scholen krijgen daarvoor ook geld van het Rijk.

× Whatsapp Studio