Statushouders beter bij school betrekken

Deze week is in de gemeente Bergen een project van Stichting Gilde Bergen van start gegaan om statushouders met jonge of schoolgaande kinderen nauwer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Taal speelt hierbij een belangrijke rol. Statushouders met jonge of schoolgaande kinderen hebben behoefte om het onderwijssysteem beter te begrijpen. Gilde Bergen heeft een plan gemaakt om nog aanwezige barrières weg te nemen. Dankzij subsidies uit het project Gewoon Goed Samen Leven en van de Provincie Limburg kan onder meer lesmateriaal worden aangeschaft en een tolk worden ingezet.

In deze #Podcast hoor je een reactie van wethouder Lia Roefs van Gemeente Bergen.

× Whatsapp Studio