Stijging waterschapsbelasting in 2019

Gezinnen met een eigen woning betalen in 2019 gemiddeld 6 euro meer aan de waterschappen dan in 2018. Een eerste prognose van de Unie van Waterschappen geeft dit aan.

Het gaat hier om een stijging van 1,9%. Hiermee ligt de stijging onder het inflatiepercentage van 2,4% dat door het Centraal Planbureau wordt verwacht.
Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer 327 euro aan waterschapsbelastingen.

De tarieven zijn nog niet definitief. Maar uit de voorstellen die nu worden besproken, blijkt dat de gematigde stijging, waar al een aantal jaren sprake van is, ook
volgend jaar doorzet.