Stuwen in zomerstand laten

Waterschap Limburg wil graag zoveel mogelijk water vasthouden in het watersysteem om de grondwaterstanden te laten herstellen van de droogte van vorig jaar. Daarom laat het Waterschap de stuwen in de huidige zomerstand staan, en verzoekt agrariërs dat ook te doen.

Officieel mag vanaf aanstaande vrijdag 15 februari de grond weer bewerkt en bemest worden. Desondanks roept Har Frenken, dagelijks bestuurslid van Waterschap Limburg de boeren op, om de stuwen in de sloten nog omhoog te laten, en het bemesten nog even uit te stellen.

Het is zaak om het water nu zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. Dat is voor meerdere aspecten gunstig. Voor de natuur, maar ook voor de boer zelf.  Bij een droge zomer hoeft hij dan niet het grondwater voor beregening uit diepe lagen op te pompen. 

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB sluit zich bij het advies van het Waterschap Limburg aan. Ook de Brabantse waterschappen en de ZLTO adviseren in hun gebied de stuwen hoog te laten.

× Whatsapp Studio