’t Luukske Wellerlooi

In een toelichting op het accommodatiebeleid van de gemeente Bergen vertelde wethouder Roefs afgelopen maandagavond onder meer, dat het plan ’t Luukske 3.0 niet helemaal past binnen de grenzen van dat beleid.

Behoud van ’t Luukske wel, maar bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe gymzaal aan gemeenschapshuis ’t Luukske past niet binnen de schaal van het dorp.

Een nieuwe gymzaal bij gemeenschapshuis ’t Luukske Wellerlooi is juist noodzakelijk voor een sluitende exploitatie. Dat zegt Bart Bogers, voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi.
De beherende stichting heeft in het verleden altijd een sluitende exploitatie gehad.
Door bezuinigingen van de gemeente Bergen moet de stichting straks ook opdraaien voor de kosten van groot onderhoud.
Om dat te kunnen betalen is verbetering van de exploitatie noodzakelijk.

Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi heeft begin dit jaar een exploitatieprogramma overlegd aan de gemeente Bergen. Die vond dat er goed uitzien.
De gemeente Bergen kwam zelf met het voorstel om jaarlijks 20-duizend euro bij te dragen aan de exploitatie.
Dat was geen vraag van de stichting. “Ofschoon we het geld goed kunnen gebruiken”, zegt voorzitter Bogers.

Afgelopen maandag werd plotseling bekend dat de gemeente Bergen opnieuw om de tafel wil met het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi om aanpassing van de plannen te bespreken.
Het stichtingsbestuur wacht eerst de reactie af van de Bergense politiek die op 21 oktober aanstaande spreekt over het accommodatiebeleid.
Aanstaande dinsdag 30 september, maakt Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi gebruik van het spreekrecht voor burgers tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving. Die begint ’s avonds om half acht.

Voorzitter Bogers hoopt daarbij te kunnen rekenen op veel steun van inwoners uit Wellerlooi.
speakertje25 Sep. Luukske Wellerlooi

0%
× Whatsapp Studio