Voorkeuren dijken bij Well en Arcen bekend

Na overleg met inwoners en bedrijven heeft Waterschap Limburg een voorstel gedaan om de dijken bij Well en Arcen te versterken. Dat is nodig om te voldoen aan de beschermingseisen tegen overstromingen van de Maas. Rondom Elsteren en de oude dorpskern worden de dijken verhoogd. Door het herstellen van een oude Maasarm krijgt ook het nieuwe gedeelte van Well een eigen waterkering. Hiervoor wordt de loop van de Molenbeek aangepast.

In Arcen komen de Kasteeltuinen en de watermolen binnendijks te liggen. Bij de Schans komt een demontabele kade. Voor het middengedeelte van het dorp wordt op verzoek van de bewoners de financiële haalbaarheid van een zelfsluitende kering onderzocht. In het noordelijke deel van Arcen wordt de dijk verlegd. Hierdoor komen de brouwerij en andere bedrijven en woningen binnen de dijken te liggen.