WADI Paulus Potterstraat Nieuw Bergen

Na de bouwvakvakantie wordt begonnen met de aanleg van een WADI op de groenstrook langs de Paulus Potterstraat in Nieuw Bergen. WADI staat voor Water Afvoer Drainage Infiltratie. Het is een soort greppel waarin regenwater wordt opgevangen. Daardoor stroomt het water niet meteen weg, en wordt verdroging tegen gegaan. Er komt ook beplanting om de biodiversiteit te verbeteren.

× Whatsapp Studio